Jogszabályi előírások

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról.

Szolgáltatások

Cégünk a 2015. LVII energiahatékonysági törvényben előírt megtakarítást elősegítő szolgáltatások körében az alábbiakat vállalja:

TAO audit

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/E. § és a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletben leírtak alapján a társasági adó maximum 70%-a leírható energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásra, felújításra, amely felhasználható a felújítás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő öt adóévben. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a MEKH által regisztrált energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolás, amelyhez szükséges a beruházást megelőző állapot felmérése és a beruházás üzembe helyezését követő energetikai audit készítése.

 Folyamata:

 – Elő Audit készítése

 – Megvalósítás után Audit készítése

 – Igazolás kiállítása

Az adókedvezmény keretében elszámolható költségek:

– Energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése;

– Az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel;

– Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész az energiahatékonyság növekedésével jár. Elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés, különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés. Napelemes rendszer kiépítésére nem vehető igénybe az adókedvezmény.

EKR audit

Az energiahatékonyság-javító intézkedésekből, beruházásokból származó energiamegtakarítás hitelesítést követően – úgynevezett fehér bizonyítványként – korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog. EKR-audit-szolgáltatásunkkal energetikai auditáló szervezetként hitelesítjük energiamegtakarítását, így továbbértékesítheti azt a kötelezettek számára.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) bevezetésének célja

A Nemzeti Energia- és Klímatervben Magyarország célkitűzése, hogy a villamosenergia-felhasználás 2030-ban ne lépje túl a 2005-ös 785 PJ értéket, aminek eléréséhez évi 7 PJ új energiamegtakarításra van szükség. Ezért 2021. január 1-jétől bevezették az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert (EKR).

Az Európában már 16 tagállamban sikerrel alkalmazott rendszer lényege, hogy a kötelezetteknek (villamosenergia-, földgáz- és üzemanyag-kereskedők, valamint egyetemes szolgáltatók) olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek.

Az energetikai auditáló szervezet által hitelesített energiamegtakarítás elszámolható kötelezettségként, vagy átruházható a kötelezettek számára.

A hitelesített energiamegtakarítás – úgynevezett fehér tanúsítvány – korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely kizárólag a kötelezett fél részére ruházható át, azaz a kötelezettek támogatásban részesíthetik az energiamegtakarítással járó projekteket a fehér bizonyítványok megvásárlásával.

Nagyvállalati energetikai audit

A 2015. évi LVII. energiahatékonysági törvény előírja, hogy minden nagyvállalatnak a tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni és energetikai szakreferenst foglalkoztatni. Az auditor és a szakreferens tőle társaságjogilag és munkajogilag független személy vagy cég lehet.

A 122/2015. (V.26.) Kormány rendelet III. fejezetének 10. pontja (13§) leírja az energetikai audit tartalmával szemben támasztott követelményeket:

 • Az energiaprofil meghatározásakor mért és visszakövethető, naprakész adatokra kell támaszkodni. Az energiaprofil terjedjen ki az épületekre, ipari műveletekre, egyéb létesítményekre, valamint a szállítási műveletekre is.
 • Az energiaauditnak, ha lehetséges életciklus-költség elemzésre kell épülnie, figyelembe véve a megtakarításokat, diszkont rátákat, a hosszú távú beruházások maradvány értékét.
 • Az energiaaudit megfelelően kiterjedő és részletes legyen, adjon képet a Vállalat általános energiahatékonyságáról.
 • Terjedjen ki az alkalmazott energiahordozók költségeire; a fogyasztási trendek meghatározására bázisértékek, fajlagos adatok meghatározásával; az energiapazarlási pontok feltárására; az energiahatékonyság javításának lehetőségeire; a megújuló energiák használatának vizsgálatára.
 • A javasolt beavatkozásokat költségeit, megtérülését részletes számításokkal kell alátámasztani.
 • A beavatkozásokat csoportosítani kell a megtérülés módja szerint (beruházást nem igénylő, támogatás nélkül is elvárható időn belül megtérülő, támogatással megvalósítható)

Az auditot az MSZ EN 16247 szabvány előírásai meghatározzák az audit lefolytatásának lépéseit, módszertanát:

 • Adatszolgálatások bekérése (fő fogyasztók, szolgáltatói szerződések, fogyasztási adatok, termelést jellemző adatok).
 • Megbeszélések a kulcsemberekkel.
 • Helyszíni felmérés.
 • Elemzés, megtakarítási lehetőségek feltárása.
 • Az audit jelentés összeállítása.

Energetikai auditor és szakreferensi engedély:

EA-01-123/2017 MEKH névjegyzéki számon.