Almérők telepítése

Cégünk vállalja teljeskörűen az almérési rendszer tervezését, kiépítését és a szükséges adatgyűjtő/elemző rendszer telepítését, üzemeltetését.

Vonatkozó hatályos jogszabályok

  • 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

Az érintett vállalkozások

A kötelezettek a rendelet 1. §-a szerint az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezetek, vagyis azok a vállalkozások, akik a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásuknak az átlaga meghaladja a 400.000 kWh villamos energiát, vagy a 100.000 m3 földgázt, vagy 3.400 GJ hőmennyiséget (az Enhat tv. 1. § 16. pontja szerint).

A méréssel szembeni műszaki követelmények

Az almérő legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására. Az almérés célja lehet az elszámolási mérés megosztása, vagy a villamosenergia fogyasztó berendezések egyedi mérése.

Teljesítmény előírások

Az alábbiakban felsorolt villamos teljesítmény értékek felett kell telepíteni almérőt:

  • 50 kW feletti névleges teljesítményt meghaladó önálló villamos berendezések (pl. kompresszorok, motorok, szivattyúk, technológiai berendezések)
  • 70 kW feletti hőtermelő és klíma berendezések
  • 100 kW teljesítményt meghaladó gépcsoportok (a fenti pontok szerint külön mért berendezéseket leszámítva)

Kivételek

  • A kötelezettség alól kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző 3 év átlagában nem haladja meg az 1000 üzemóra/év-et.
  • Nem kell almérőt kiépíteni, ha a villamosenergia felhasználás a beépített teljesítmények és az üzemidő alapján számítással meghatározható.
  • A rendelet azonban meghatározza azt is, hogy azoknál a berendezéseknél nem határozható meg számítással a villamosenergia-felhasználás, amelyek a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tudnak működni (pl: frekvenciaváltós gépek), illetve a működésüket képesek leállítani, úgy, hogy azt az üzemóra számláló nem rögzíti.